Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi28 серпня 2015 р. 09:34

Qt/C++ - Урок 011. XML-файли в Qt – читання та запис

Засоби розробки Qt включають функціонал по роботі з XML файлами, який дозволяє як створювати XML файли, так і читати їх, що може бути корисно для створення програм з автоматичного створення XML розміток, конфігураційних файлів, що використовують XML або для парсингу XML-файлів .

Для запису файлів у форматі XML використовується клас QXmlStreamWriter, тоді як для читання XML файлів використовується інший клас QXmlStreamReader.

Програмний код був написаний QtCreator 3.3.1 на основі Qt 5.4.1.

Структура проекту для роботи з файлом XML

У цьому проекті використовується мінімум файлів:

 • XMLExample.pro - профайл;
 • mainwindow.h - заголовний файл основного вікна програми;
 • mainwindow.cpp - вихідний код вікна;
 • main.cpp - основний вихідний файл, з якого стартує програма;
 • mainwindow.ui - форма основного вікна програми;

mainwindow.ui

На цей раз у форму головного вікна необхідно додати досить велику кількість елементів, щоб воно стало виглядати наступним чином:

Головне вікно програми для роботи з XML файлом Список всіх елементів, з якими виконуватиметься робота в програмному коді:

 • checkBox - перший чекбокс;
 • checkBox_1 - другий чекбокс;
 • checkBox_2 - третій чекбокс;
 • lineEditCB1 - lineEdit для першого чекбоксу;
 • lineEditCB2 - lineEdit для другого чекбоксу;
 • lineEditCB3 - lineEdit для третього чекбоксу;
 • lineEditRead - lineEdit, у якому вказується шлях до файлу для читання;
 • lineEditWrite - lineEdit, у якому вказується шлях до файлу для запису;
 • dialogReadButton - кнопка для виклику діалогу збереження файлу, в даному випадку виконується просто вибір файлу, з яким виконуватиметься робота;
 • dialogButton - кнопка для виклику діалогу запису файлу, в даному випадку виконується просто вибір файлу, з яким також проводитиметься робота;
 • readButton - кнопка виконання читання з файлу;
 • generateButton - кнопка для виконання запису у файл.

mainwindow.h

У заголовку підключаються бібліотеки для роботи з QXmlStreamWriter та QXmlStreamReader. Також оголошуються слоти обробників натискань кнопок.

#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>
#include <QFileDialog>
#include <QXmlStreamWriter>
#include <QXmlStreamReader>
#include <QXmlStreamAttribute>
#include <QMessageBox>
#include <QFile>

namespace Ui {
class MainWindow;
}

class MainWindow : public QMainWindow
{
  Q_OBJECT

public:
  explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
  ~MainWindow();

private slots:
  /* Слоты обработчиков кнопок, работающих с записью в файл */
  void on_generateButton_clicked();
  void on_dialogButton_clicked();

  /* Слоты обработчиков кнопок, работающих с чтением из файла */
  void on_readButton_clicked();
  void on_dialogReadButton_clicked();

private:
  Ui::MainWindow *ui;
};

#endif // MAINWINDOW_H

mainwindow.cpp

У цьому вихідному файлі здійснюється читання та запис даних у XML-файл, а також підстановка параметрів з XML-файлу у формі головного вікна.

#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
{
  ui->setupUi(this);
}

MainWindow::~MainWindow()
{
  delete ui;
}

/* Метод, выполняющий запись информации в XML-файл
 * */
void MainWindow::on_generateButton_clicked()
{
  /* Открываем файл для Записи с помощью пути, указанного в lineEditWrite */
  QFile file(ui->lineEditWrite->text());
  file.open(QIODevice::WriteOnly);

  /* Создаем объект, с помощью которого осуществляется запись в файл */
  QXmlStreamWriter xmlWriter(&file);
  xmlWriter.setAutoFormatting(true); // Устанавливаем автоформатирование текста
  xmlWriter.writeStartDocument();   // Запускаем запись в документ
  xmlWriter.writeStartElement("resources");  // Записываем первый элемент с его именем

  xmlWriter.writeStartElement("checkBox_1"); // Записываем тег с именем для первого чекбокса
  /* На основе состояния чекбокса записываем атрибут "boolean"
   * с указанием состояния чекбокса в этом атрибуте
   * */
  xmlWriter.writeAttribute("boolean",
               (ui->checkBox->isChecked() ? "true" : "false"));
  /* Записываем также в тело этого элемента строку из соответствующего lineEdit
   * */
  xmlWriter.writeCharacters(ui->lineEditCB1->text());
  xmlWriter.writeEndElement();    // Закрываем тег


  /* Повторяем те же действия для двух других чекбоксов
   * */
  xmlWriter.writeStartElement("checkBox_2");
  xmlWriter.writeAttribute("boolean",
               (ui->checkBox_2->isChecked() ? "true" : "false"));
  xmlWriter.writeCharacters(ui->lineEditCB2->text());
  xmlWriter.writeEndElement();

  xmlWriter.writeStartElement("checkBox_3");
  xmlWriter.writeAttribute("boolean",
               (ui->checkBox_3->isChecked() ? "true" : "false"));
  xmlWriter.writeCharacters(ui->lineEditCB3->text());
  xmlWriter.writeEndElement();

  /* Закрываем тег "resources"
   * */
  xmlWriter.writeEndElement();
  /* Завершаем запись в документ
   * */
  xmlWriter.writeEndDocument();
  file.close();  // Закрываем файл
}

/* Метод, вызывающий диалоговое окно выбора файла для сохранения данных
 * */
void MainWindow::on_dialogButton_clicked()
{
  /* Вызываем диалог выбора файла для сохранения */
  QString filename = QFileDialog::getSaveFileName(this,
                      tr("Save Xml"), ".",
                      tr("Xml files (*.xml)"));
  /* Устанавливаем в lineEditWrite путь к файлу, с которым будем работать */
  if(filename != ""){
    ui->lineEditWrite->setText(filename);
  }
}

void MainWindow::on_readButton_clicked()
{
  /* Открываем файл для Чтения с помощью пути, указанного в lineEditWrite */
  QFile file(ui->lineEditRead->text());
  if (!file.open(QFile::ReadOnly | QFile::Text))
  {
    QMessageBox::warning(this,
               "Ошибка файла",
               "Не удалось открыть файл",
               QMessageBox::Ok);
  } else {
    /* Создаем объект, с помощью которого осуществляется чтение из файла */
    QXmlStreamReader xmlReader;
    xmlReader.setDevice(&file);
    xmlReader.readNext();  // Переходит к первому элементу в файле

    /* Крутимся в цикле до тех пор, пока не достигнем конца документа
     * */
    while(!xmlReader.atEnd())
    {
      /* Проверяем, является ли элемент началом тега
       * */
      if(xmlReader.isStartElement())
      {
        /* Проверяем, относится ли тег к одному из чекбоксов.
         * Если "ДА", то выполняем проверку атрибута чекбокса
         * и записи для lineEdit
         * */
        if(xmlReader.name() == "checkBox_1")
        {
          /* Забираем все атрибуты тега и перебираем их для проверки на соответствие
           * нужному нам атрибуту
           * */
          foreach(const QXmlStreamAttribute &attr, xmlReader.attributes()) {
            /* Если найден нужный атрибут, то по его значению устанавливаем
             * состояние чекбокса
             * */
            if (attr.name().toString() == "boolean") {
              QString attribute_value = attr.value().toString();
              ui->checkBox->setChecked((QString::compare(attribute_value , "true") == 0) ? true : false);

            }
          }
          /* забираем текст из тела тега и вставляем его соответствующий lineEdit
           * */
          ui->lineEditCB1->setText(xmlReader.readElementText());

          /* аналогично работаем с остальными тегами */
        } else if (xmlReader.name() == "checkBox_2"){
          foreach(const QXmlStreamAttribute &attr, xmlReader.attributes()) {
            if (attr.name().toString() == "boolean") {
              QString attribute_value = attr.value().toString();
              ui->checkBox_2->setChecked((QString::compare(attribute_value , "true") == 0) ? true : false);

            }
          }
          ui->lineEditCB2->setText(xmlReader.readElementText());
        } else if (xmlReader.name() == "checkBox_3"){
          foreach(const QXmlStreamAttribute &attr, xmlReader.attributes()) {
            if (attr.name().toString() == "boolean") {
              QString attribute_value = attr.value().toString();
              ui->checkBox_3->setChecked((QString::compare(attribute_value , "true") == 0) ? true : false);

            }
          }
          ui->lineEditCB3->setText(xmlReader.readElementText());
        }
      }
      xmlReader.readNext(); // Переходим к следующему элементу файла
    }
    file.close(); // Закрываем файл

    /* В данном коде не осуществляется проверка на закрытие тега
     * поскольку в этом нет необходимости, но функционал QXmlStreamReader это позволяет
     * */
  }
}

/* Метод, вызывающий диалоговое окно выбора файла для чтения данных
 * */
void MainWindow::on_dialogReadButton_clicked()
{
  /* Вызываем диалог выбора файла для чтения */
  QString filename = QFileDialog::getOpenFileName(this,
                    tr("Open Xml"), ".",
                    tr("Xml files (*.xml)"));
  /* Устанавливаем в lineEditRead путь к файлу, с которым будем работать */
  if(filename != ""){
    ui->lineEditRead->setText(filename);
  }
}

В результаті ми отримуємо можливість створити XML-файл з параметрами чекбоксів та наших об'єктів типу lineEdit , а також розпарити цей файл та встановити отримані дані у відповідні чекбокси та об'єкти lineEdit.

Отриманий файл повинен виглядати так:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
  <checkBox_1 boolean="false">XML</checkBox_1>
  <checkBox_2 boolean="false">Example</checkBox_2>
  <checkBox_3 boolean="true">EVILEG</checkBox_3>
</resources>

Підсумок

В результаті повинен вийти додаток, який створює або перезаписує XML-файл , забираючи дані з чекбоксів та відповідних полів lineEdit , а також парсинг цього XML-файла з установкою даних у чекбокси та поля lineEdit .

Додаток для роботи з файлами XML

Рекомендуємо хостинг TIMEWEB
Рекомендуємо хостинг TIMEWEB
Стабільний хостинг, на якому розміщується соціальна мережа EVILEG. Для проектів на Django радимо VDS хостинг.

Вам це подобається? Поділіться в соціальних мережах!

C
 • 20 січня 2017 р. 13:40

Не могли бы предоставить пример, где больше уровней в xml файле?

Evgenii Legotckoi
 • 20 січня 2017 р. 23:48

Это конечно можно, но насколько больше? И применительно к какому виду... Всё упирается же в то, куда именно будет этот XML применяться.

Например, чтение данных из XML можно сделать и с помощью QDomDocument. А если учесть, что SVG файл также фактически является XML документом, то Вы можете посмотреть следующий пример, для ознакомления с вытягиванием данных из XML файла:

SvgReader на Qt. Восстановление данных из файла SVG в QGraphicsScene

Коментарі

Only authorized users can post comments.
Please, Log in or Sign up
АФ

C++ - Тест 004. Указатели, Массивы и Циклы

 • Результат:30бали,
 • Рейтинг балів-10
ПЩ

C++ - Тест 004. Указатели, Массивы и Циклы

 • Результат:80бали,
 • Рейтинг балів4
d

C++ - Тест 005. Структуры и Классы

 • Результат:50бали,
 • Рейтинг балів-4
Останні коментарі
k
kmssr08 лютого 2024 р. 18:43
Qt Linux - Урок 001. Автозапуск програми Qt під Linux как сделать автозапуск для флэтпака, который не даёт создавать файлы в ~/.config - вот это вопрос ))
АК
Анатолий Кононенко05 лютого 2024 р. 01:50
Qt WinAPI - Урок 007. Робота з ICMP Ping в Qt Без строки #include <QRegularExpressionValidator> в заголовочном файле не работает валидатор.
EVA
EVA25 грудня 2023 р. 10:30
Boost - статичне зв&#39;язування в проекті CMake під Windows Ошибка LNK1104 часто возникает, когда компоновщик не может найти или открыть файл библиотеки. В вашем случае, это файл libboost_locale-vc142-mt-gd-x64-1_74.lib из библиотеки Boost для C+…
J
JonnyJo25 грудня 2023 р. 08:38
Boost - статичне зв&#39;язування в проекті CMake під Windows Сделал всё по-как у вас, но выдаёт ошибку [build] LINK : fatal error LNK1104: не удается открыть файл "libboost_locale-vc142-mt-gd-x64-1_74.lib" Хоть убей, не могу понять в чём дел…
G
Gvozdik18 грудня 2023 р. 21:01
Qt/C++ - Урок 056. Підключення бібліотеки Boost в Qt для компіляторів MinGW і MSVC Для решения твой проблемы добавь в файл .pro строчку "LIBS += -lws2_32" она решит проблему , лично мне помогло.
Тепер обговоріть на форумі
P
Pisych27 лютого 2023 р. 04:04
Как получить в массив значения из связанной модели? Спасибо, разобрался:))
AC
Alexandru Codreanu19 січня 2024 р. 11:57
QML Обнулить значения SpinBox Доброго времени суток, не могу разобраться с обнулением значение SpinBox находящего в делегате. import QtQuickimport QtQuick.ControlsWindow { width: 640 height: 480 visible: tr…
BlinCT
BlinCT27 грудня 2023 р. 08:57
Растягивать Image на парент по высоте Ну и само собою дял включения scrollbar надо чтобы был Flickable. Так что выходит как то так Flickable{ id: root anchors.fill: parent clip: true property url linkFile p…
Дмитрий
Дмитрий10 січня 2024 р. 04:18
Qt Creator загружает всю оперативную память Проблема решена. Удалось разобраться с помощью утилиты strace. Запустил ее: strace ./qtcreator Начал выводиться весь лог работы креатора. В один момент он начал считывать фай…
Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi12 грудня 2023 р. 06:48
Побуквенное сравнение двух строк Добрый день. Там случайно не высылается этот сигнал textChanged ещё и при форматировани текста? Если решиать в лоб, то можно просто отключать сигнал/слотовое соединение внутри слота и …

Слідкуйте за нами в соціальних мережах