Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi15 лютого 2016 р. 10:07

Qt Linux - Урок 001. Автозапуск програми Qt під Linux

Поговоримо, про те, як додати в Qt програму функціонал з налаштування автозапуску даної програми. Наприклад, у нас є вікно налаштувань і хочемо зробити можливість налаштування автозапуску програми з цього діалогового вікна.

На відміну від автозапуску у Windows , де можна скористатися QSettings та внести зміни в реєстр, в Linux потрібно створити спеціальний файл, який буде відповідати за автозапуск програми при вході користувача в операційну систему.

Допустимо назву проекту і відповідно назва виконуваного файлу буде AutorunLinux, тоді потрібно буде створити файл AutorunLinux.desktop наступним шляхом:

~/.config/autostart/AutorunLinux.desktop

Вміст файлу, що виконується, потрібно зробити аналогічним іншим файлам автозапуску інших програм, щоб гарантовано отримати необхідний результат. У випадку з Ubuntu Linux 15.04/15.10 вміст файлу вийшов так:

[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=/home/dekadent/QT/Projects/build-AutorunLinux-Desktop_Qt_5_5_1_GCC_64bit-Debug/AutorunLinux
Hidden=false
NoDisplay=false
X-GNOME-Autostart-enabled=true
Name[en_GB]=AutorunLinux
Name=AutorunLinux
Comment[en_GB]=AutorunLinux
Comment=AutorunLinux

Де параметр Exec вказує шлях до файлу програми, що виконується.

Також не забудьте зробити файл виконуваним:

chmod +x ~/.config/autostart/AutorunLinux.desktop

Для того, щоб гарантовано бути впевненим у правильності підготовлюваного вмісту файлу автозапуску, рекомендую для початку додати додаток до автозапуску за допомогою стандартної утиліти Startup Applications .

Ця утиліта створить гарантовано робочий варіант файлу для вашої програми. Після чого Вам залишиться тільки додати вміст через програмний код з автоматичною модифікацією шляху до файлу програми, що виконується.

Структура проекта

Для демонстрації програмного коду пропоную створити наступний проект, з таким вмістом:

 • AutorunLinux.pro - профайл проекту;
 • widget.h - заголовний файл головного вікна програми;
 • widget.cpp - файл вихідних кодів головного вікна програми;
 • widget.ui - форма головного вікна програми;
 • main.cpp - основний файл вихідних кодів програми.

У цьому додатку буде чекбокс, за станом якого ми видалятимемо і додаватимемо програми в автозапуск при натисканні кнопки PushButton. При запуску програми буде вискакувати повідомлення, що програма запущена. Зовнішній вигляд програми:

віджет.h

У заголовному файлі з усіх змін буде лише оголошення слота для натискання кнопки:

#ifndef WIDGET_H
#define WIDGET_H

#include <QWidget>

namespace Ui {
class Widget;
}

class Widget : public QWidget
{
  Q_OBJECT

public:
  explicit Widget(QWidget *parent = 0);
  ~Widget();

private slots:
  void on_pushButton_clicked();

private:
  Ui::Widget *ui;
};

#endif // WIDGET_H

widget.cpp

#include "widget.h"
#include "ui_widget.h"
#include <QMessageBox>
#include <QDir>
#include <QFile>
#include <QTextStream>
#include <QStandardPaths>

Widget::Widget(QWidget *parent) :
  QWidget(parent),
  ui(new Ui::Widget)
{
  ui->setupUi(this);
  QMessageBox::information(this,"AutoRun","Apllication is started!");
}

Widget::~Widget()
{
  delete ui;
}

void Widget::on_pushButton_clicked()
{
  // Путь к папке автозапуска
  QString autostartPath = QStandardPaths::standardLocations(QStandardPaths::ConfigLocation).at(0) + QLatin1String("/autostart");
  /* Проверяем, существует ли директория, в которой будет храниться файл автозапуска.
   * А то мало ли... пользователь удалил...
   * */
  QDir autorunDir(autostartPath);
  if(!autorunDir.exists()){
    // Если не существует, то создаём
    autorunDir.mkpath(autostartPath);
  }
  QFile autorunFile(autostartPath + QLatin1String("/AutorunLinux.desktop"));
  /* Проверяем состояние чекбокса, если отмечен, то добавляем приложения в автозапуск.
   * В противном случае удаляем
   * */
  if(ui->checkBox->isChecked()) {
    // Далее проверяем наличие самого файла автозапуска
    if(!autorunFile.exists()){

      /* Далее открываем файл и записываем в него необходимые данные
       * с указанием пути к исполняемому файлу, с помощью QCoreApplication::applicationFilePath()
       * */
      if(autorunFile.open(QFile::WriteOnly)){

        QString autorunContent("[Desktop Entry]\n"
                    "Type=Application\n"
                    "Exec=" + QCoreApplication::applicationFilePath() + "\n"
                    "Hidden=false\n"
                    "NoDisplay=false\n"
                    "X-GNOME-Autostart-enabled=true\n"
                    "Name[en_GB]=AutorunLinux\n"
                    "Name=AutorunLinux\n"
                    "Comment[en_GB]=AutorunLinux\n"
                    "Comment=AutorunLinux\n");
        QTextStream outStream(&autorunFile);
        outStream << autorunContent;
        // Устанавливаем права доступа, в том числе и на исполнение файла, иначе автозапуск не сработает
        autorunFile.setPermissions(QFileDevice::ExeUser|QFileDevice::ExeOwner|QFileDevice::ExeOther|QFileDevice::ExeGroup|
                    QFileDevice::WriteUser|QFileDevice::ReadUser);
        autorunFile.close();
      }
    }
  } else {
    // Удаляем файл автозапуска
    if(autorunFile.exists()) autorunFile.remove();
  }
}

Підсумок

В результаті роботи даного коду програма вноситиме себе в автозапуск і запускатиметься при вході користувача в систему. Для перевірки працездатності, створіть за допомогою програми файл автозапуску, вийдіть із системи та увійдіть знову (Log Out/ Log In).

Вихідний код проекту: AutorunLinux

Рекомендуємо хостинг TIMEWEB
Рекомендуємо хостинг TIMEWEB
Стабільний хостинг, на якому розміщується соціальна мережа EVILEG. Для проектів на Django радимо VDS хостинг.

Вам це подобається? Поділіться в соціальних мережах!

a
 • 21 вересня 2018 р. 05:08

Спасибо за статью!

Пример рабочий! Со своим проектом тоже получилось!


Наткнулся на эту статью когда решал задачу запуска Qt app с помощью .

Когда пробовал с помощью получилось запустить простой проект Qt с QCoreApplication. Т.е. без gui.

Для этого оказалось достаточно создать файл (в моем случае) в /etc/systemd/system/

[Unit]
Description=qt_console_app service desription

[Service]
ExecStart=/home/user/cpp_examples/build/build_qt_console_app/qt_console_app
Restart=always

[Install]
WantedBy=graphical.target

И запустить:


Но если хочу запускать проект Qt с gui - не получается!

С помощью видно ошибку:

QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
сен 21 11:29:44 debian systemd-demo[11389]: qt.qpa.screen: QXcbConnection: Could not connect to display
сен 21 11:29:44 debian systemd-demo[11389]: Could not connect to any X display.

Пытался играться с переменными DISPLAY и с Xauthority. Но воз и ныне там.

Только что на линуксовой форуме прочитал, что не для приложений с gui. Там советуют пользоваться средствами автозапуска. Это, скорее-всего, и есть тема данной статьи, которая сработало.

Не подскажете, может ли есть какой-то путь, хитрости, чтобы, всё-таки, запустить проект Qt с GUI с помощью ?


И второй вопрос. Через пробовал в том числе потому что нужен рестарт приложения, если упадет. Там всего-лишь дописывается одна строчка в вышеприведенный файл.

И с помощью Вашего подхода можно ли как-то дописать авторестарт при падение программы?

Evgenii Legotckoi
 • 21 вересня 2018 р. 05:24

Если я вас правильно понял, то авторестарт сюда дописывается  QString autorunContent.
Не могли бы вы не выделять пока слова жирным текстом, в комментариях сломан парсинг тегов, завтра буду чинить. Поэтому съедаются жирные слова.

a
 • 24 вересня 2018 р. 10:40

Не могли бы подробнее рассказать об этой возможности? Я докопался до запросов Desktop Entry Files + restart, но до сих пор не найду autorunContent, о котором Вы писали...

Evgenii Legotckoi
 • 24 вересня 2018 р. 10:42

Ну я имел ввиду, что дописать в коде вот сюда то, о чём вы говорили про рестарт

QString autorunContent("[Desktop Entry]\n"
                    "Type=Application\n"
                    "Exec=" + QCoreApplication::applicationFilePath() + "\n"
                    "Hidden=false\n"
                    "NoDisplay=false\n"
                    "X-GNOME-Autostart-enabled=true\n"
                    "Name[en_GB]=AutorunLinux\n"
                    "Name=AutorunLinux\n"
                    "Comment[en_GB]=AutorunLinux\n"
                    "Comment=AutorunLinux\n");
a
 • 24 вересня 2018 р. 10:47

Просто сейчас правлю сам файл example.desktop. Пытаюсь понять какую пару key=value мне нужно дописать.

Evgenii Legotckoi
 • 24 вересня 2018 р. 10:55

Если честно, то я не уверен, что это вообще можно реализовать через *.desktop файл. Я сделал предположение на основе того, что вы сказали про *.desktop и рестарт.

Все варианты, которые встречаются на форумах, предполагают наличие демона, который следит за тем, чтобы программа была онлайн.

Например я использую supervisor для автостарта сервисов сайта. Поэтому перезагрузка скриптов сайта у меня делается через killall. Грубовато, но supervisor ещё ни разу не подводил.a
 • 24 вересня 2018 р. 11:00

Не могли бы дать ссылку на пример? Какое-то рабочее использование. Т.е. у меня есть Qt Gui App, которое я бы хотел запускать при старте системы и в случае, если оно грохнется. Если о чем Вы говорите это поможет сделать, не могли бы просвятить в виде ссылки или примерного направление копания))

Evgenii Legotckoi
 • 24 вересня 2018 р. 11:09

А вот здесь у меня есть пример использования supervisor.

https://evileg.com/ru/post/3/

Вся статья вам там не интересна, интересен только шаг с настройкой supervisor. Он получается будет у вас как зависимость к вашему приложению, но вопрос зависимостей - это уже отдельная тема для разговора. В данном случае к самому программированию supervisor отношения не имеет. Это настройка демона.


a
 • 27 вересня 2018 р. 11:07

Спасибо! На данный момент выбор пал в сторону скрипта с бесконечным циклом, перегружающим программу при падение.

Здесь подробнее описал.

k
 • 08 лютого 2024 р. 18:43

как сделать автозапуск для флэтпака, который не даёт создавать файлы в ~/.config - вот это вопрос ))

Коментарі

Only authorized users can post comments.
Please, Log in or Sign up
1
 • 12333
 • 18 липня 2024 р. 15:34

Qt - Тест 001. Сигналы и слоты

 • Результат:63бали,
 • Рейтинг балів-1
1
 • 12333
 • 18 липня 2024 р. 15:25

C++ - Тест 005. Структуры и Классы

 • Результат:50бали,
 • Рейтинг балів-4
AM

C++ - Тест 005. Структуры и Классы

 • Результат:33бали,
 • Рейтинг балів-10
Останні коментарі
d
dblas505 липня 2024 р. 21:02
QML - Урок 016. База даних SQLite та робота з нею в QML Qt Здравствуйте, возникает такая проблема (я новичок): ApplicationWindow неизвестный элемент. (М300) для TextField и Button аналогично. Могу предположить, что из-за более новой верси…
k
kmssr09 лютого 2024 р. 05:43
Qt Linux - Урок 001. Автозапуск програми Qt під Linux как сделать автозапуск для флэтпака, который не даёт создавать файлы в ~/.config - вот это вопрос ))
АК
Анатолий Кононенко05 лютого 2024 р. 12:50
Qt WinAPI - Урок 007. Робота з ICMP Ping в Qt Без строки #include <QRegularExpressionValidator> в заголовочном файле не работает валидатор.
EVA
EVA25 грудня 2023 р. 21:30
Boost - статичне зв&#39;язування в проекті CMake під Windows Ошибка LNK1104 часто возникает, когда компоновщик не может найти или открыть файл библиотеки. В вашем случае, это файл libboost_locale-vc142-mt-gd-x64-1_74.lib из библиотеки Boost для C+…
J
JonnyJo25 грудня 2023 р. 19:38
Boost - статичне зв&#39;язування в проекті CMake під Windows Сделал всё по-как у вас, но выдаёт ошибку [build] LINK : fatal error LNK1104: не удается открыть файл "libboost_locale-vc142-mt-gd-x64-1_74.lib" Хоть убей, не могу понять в чём дел…
Тепер обговоріть на форумі
BlinCT
BlinCT25 червня 2024 р. 11:00
Нарисовать кривую в qml Всем привет. Имеется Лист листов с тосками, точки получаны интерполяцией Лагранжа. Вопрос, как этими точками нарисовать кривую? ChartView отпадает сразу, в qt6.7 появился новый элемент…
Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi25 червня 2024 р. 01:11
добавить qlineseries в функции Я тут. Работы оень много. Отправил его в бан.
BlinCT
BlinCT05 травня 2024 р. 15:46
Написать свой GraphsView Всем привет. В Qt есть давольно старый обьект дял работы с графиками ChartsView и есть в 6.7 новый но очень сырой и со слабым функционалом GraphsView. По этой причине я хочу написать х…
Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi03 травня 2024 р. 00:07
Мобильное приложение на C++Qt и бэкенд к нему на Django Rest Framework Добрый день. По моему мнению - да, но то, что будет касаться вызовов к функционалу Андроида, может создать огромные трудности.
IscanderChe
IscanderChe30 квітня 2024 р. 14:22
Во Flask рендер шаблона не передаётся в браузер Доброе утро! Имеется вот такой шаблон: <!doctype html><html> <head> <title>{{ title }}</title> <link rel="stylesheet" href="{{ url_…

Слідкуйте за нами в соціальних мережах