Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi28 липня 2016 р. 11:40

Qt/C++ - Урок 056. Підключення бібліотеки Boost в Qt для компіляторів MinGW і MSVC

Початкове знайомство з Boost під Windows почну зі складання передкомпільованих бібліотек та підключення їх до проекту на Qt. При цьому скористаюся кодом одного з Hello World-ів із документації Boost, а саме з установки locale із використанням boost.

Складання Boost для MinGW

Спочатку завантажуємо останню версію Boost (на момент написання статті це версія 1.61) та розпаковуємо архів в одну з папок. У моєму випадку архів був розпакований наступним шляхом:

D:\EVILEG\boost_1_61_0

Після чого відкриваємо консоль і переходимо до цієї папки. У цій папці є батник bootstrap.bat для складання інструменту bjam, який призначений для керування компіляцією бібліотек під цільовий компілятор.

Щоб зібрати цей інструмент для MinGW, необхідно виконати таку команду:

bootstrap.bat gcc

Після того, як інструмент буде зібраний, виконуємо складання всіх необхідних бібліотек наступною командою:

b2 toolset=gcc link=shared --prefix=boost_mingw_530 install // ,где
  // toolset - это инструментарий, которым будут собираться библиотеки, 
  //      то есть тип компилятора, которым Вы будете собирать библиотеки
  // link   - это тип библиотек, в данном случае shared - динамические
  // --prefix - папка куда будут скопированы заголовочные файлы и собранные библиотеки
  //      в моём случае D:\EVILEG\boost_1_61_0\boost_mingw_530

Далі можна зайнятися своїми справами, оскільки цей процес не швидкий.


Примітка

Зазначу, що вибір компілятора, яким будуть зібрані бібліотеки, визначатиметься тим, які змінні оточення прописані у вашій ОС. Тобто від того, який шлях прописаний до компілятора g++ змінної PATH.

У мене від попередніх версій Qt залишилися прописані шляхи:

D:\Qt\5.6\mingw49_32\bin;
D:\Qt\Tools\mingw490_32\bin;

І відповідно, на виході я отримав бібліотеки для компілятора MinGW 4.9.2. Так, я ще не встиг видалити попередню версію Qt 5.6 з MinGW 4.9.2 . Чи треба казати, що у мене проект під Qt5.7 з компілятором MinGW 5.3.0 відмовився збиратися?

Тож після прописування правильних шляхів вдалося зібрати потрібні бібліотеки:

D:\Qt\5.7\mingw53_32\bin;
D:\Qt\Tools\mingw530_32\bin;

Складання Boost для MSVC

Процес буде повністю аналогічний тому, що і для MinGW, але з невеликою різницею у командах.

bootstrap.bat vc12  // Пока использую MSVC 2013 Community
b2 toolset=msvc-12.0 link=shared --prefix=boost_msvc install

У процесі складання можуть виникнути деякі помилки, які також обумовлені шляхами змінних ОС. Наприклад така:

"cl" не является внутренней или внешней командой ... и т.д.

Лікується прописуванням шляхів до компілятора MSVC, наприклад:

D:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\VC\bin;

Також можуть виникнути проблеми, що не будуть перебувати в заголовках стандартної бібліотеки. Що буде відображено у файлі bootstrap.log :

###
### Using 'vc12' toolset.
###

D:\EVILEG\boost_1_61_0\tools\build\src\engine>if exist bootstrap rd /S /Q bootstrap 

D:\EVILEG\boost_1_61_0\tools\build\src\engine>md bootstrap 

D:\EVILEG\boost_1_61_0\tools\build\src\engine>cl /nologo /RTC1 /Zi /MTd /Fobootstrap/ /Fdbootstrap/ -DNT -DYYDEBUG -wd4996 kernel32.lib advapi32.lib user32.lib /Febootstrap\jam0 command.c compile.c constants.c debug.c execcmd.c execnt.c filent.c frames.c function.c glob.c hash.c hdrmacro.c headers.c jam.c jambase.c jamgram.c lists.c make.c make1.c object.c option.c output.c parse.c pathnt.c pathsys.c regexp.c rules.c scan.c search.c subst.c timestamp.c variable.c modules.c strings.c filesys.c builtins.c md5.c class.c cwd.c w32_getreg.c native.c modules/set.c modules/path.c modules/regex.c modules/property-set.c modules/sequence.c modules/order.c 
command.c
d:\evileg\boost_1_61_0\tools\build\src\engine\jam.h(71) : fatal error C1034: ctype.h: no include path set
compile.c
d:\evileg\boost_1_61_0\tools\build\src\engine\jam.h(71) : fatal error C1034: ctype.h: no include path set
constants.c
debug.c
d:\evileg\boost_1_61_0\tools\build\src\engine\jam.h(71) : fatal error C1034: ctype.h: no include path set
execcmd.c
d:\evileg\boost_1_61_0\tools\build\src\engine\jam.h(71) : fatal error C1034: ctype.h: no include path set
execnt.c
d:\evileg\boost_1_61_0\tools\build\src\engine\jam.h(71) : fatal error C1034: ctype.h: no include path set
filent.c
d:\evileg\boost_1_61_0\tools\build\src\engine\jam.h(71) : fatal error C1034: ctype.h: no include path set
frames.c
d:\evileg\boost_1_61_0\tools\build\src\engine\jam.h(71) : fatal error C1034: ctype.h: no include path set
function.c
d:\evileg\boost_1_61_0\tools\build\src\engine\jam.h(71) : fatal error C1034: ctype.h: no include path set
glob.c
d:\evileg\boost_1_61_0\tools\build\src\engine\jam.h(71) : fatal error C1034: ctype.h: no include path set
hash.c

Також знадобиться деяке шаманство з шляхами, або навіть переустановка MSVC, або можна піти найпростішим шляхом, який заощадить нервові клітини, і просто завантажити передкомпільовані бібліотеки з сайту Boost-а.

Підключення Boost до Qt проекту

Для початкового підключення Boost підготуємо простий консольний додаток, який виводитиме час, дату та ще деяку інформацію з використанням установки локалі за допомогою бібліотеки Boost.locale.

Проект складатиметься лише з двох файлів:

 1. QtBoostHello.pro
 2. main.cpp

QtBoostHello.pro

Залежно від компілятора, здійснюємо підключення необхідних заголовних файлів та бібліотек:

 • INCLUDEPATH - підключаємо заголовні файли
 • LIBS - підключаємо бібліотеки
QT += core
QT -= gui

CONFIG += c++11

TARGET = QtBoostHello
CONFIG += console
CONFIG -= app_bundle

TEMPLATE = app

win32-g++ {
  INCLUDEPATH += D:/EVILEG/boost_1_61_0/boost_mingw_530/include/boost-1_61
  LIBS += -LD:/EVILEG/boost_1_61_0/boost_mingw_530/lib -llibboost_locale-mgw53-mt-1_61
} else:win32-msvc* {
  INCLUDEPATH += D:/EVILEG/boost_1_61_0/boost_msvc_2012/include/boost-1_61
  LIBS += -LD:/EVILEG/boost_1_61_0/boost_msvc_2012/lib -lboost_locale-vc120-mt-1_61
}

SOURCES += main.cpp

main.cpp

У функції main присутній один із класів з бібліотеки Boost - це generator. Глибоко копати не будемо, нам потрібно просто запустити проект. Відзначимо лише те, що він використовується для встановлення локалі, як видно з коду.

Також для цього класу використовується динамічна бібліотека. Але не для всього функціоналу необхідні бібліотеки, частина Boost - це шаблонні функції, які повністю визначені в файлах заголовків.

#include <QCoreApplication>
#include <boost/locale.hpp>

using namespace boost::locale;
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication a(argc, argv);

  generator gen;
  locale loc=gen("en_US.UTF-8");
  locale::global(loc);
  // Make it system global

  cout.imbue(loc);
  // Set as default locale for output

  cout <<format("Hello {1,date} at {1,time} we had run our first localization example") % time(0)
     <<endl;

  cout<<"This is how we show numbers in this locale "<<as::number << 103.34 <<endl;
  cout<<"This is how we show currency in this locale "<<as::currency << 103.34 <<endl;
  cout<<"This is typical date in the locale "<<as::date << std::time(0) <<endl;
  cout<<"This is typical time in the locale "<<as::time << std::time(0) <<endl;


  return a.exec();
}

На виході отримаємо результат, як у зображенні нижче. Якщо пограєтесь з визначенням локалі, тобто замість "en_US.UTF-8" пропишіть "ru_RU.UTF-8", то зауважте, що дата та час змінять формат, втім, як і валюта.

Рекомендуємо хостинг TIMEWEB
Рекомендуємо хостинг TIMEWEB
Стабільний хостинг, на якому розміщується соціальна мережа EVILEG. Для проектів на Django радимо VDS хостинг.

Вам це подобається? Поділіться в соціальних мережах!

D
 • 02 листопада 2023 р. 03:41

С CMake всё на много проще:
find_package(Boost)

J
 • 15 грудня 2023 р. 06:43
 • (відредаговано)

Евгений, здравствуйте! Сделал аналогично вашим рекомендациям, но не может связать файлы. В чём может быть причина?

Evgenii Legotckoi
 • 15 грудня 2023 р. 09:46

Добрый день! У вас в про файле в строке LIBS += явно не хватает пробела, посмотрите внимательно на свой код и на пример.

J
 • 15 грудня 2023 р. 10:08
 • (відредаговано)

Евгений, благодарю: с тем вопросом разобрался. Но никак не могу разобрать уже другую

Нашёл пару советов в форуме Qt и stackoverflow, но не понимаю как их реализовать тут. К примеру:

В Asio должна быть ссылка на дополнительные библиотеки. Добавьте в свой LIBS +=
1.) Boost_system: -LC:/path/to/boost/libs и -llibboost_system-mgw48-mt-1_52
2.) В Windows, WS2_32.lib: -LC:/path/to/winsock2/lib и -lWS2_32

https://forum.qt.io/topic/53532/solved-qt-and-boost-cannot-find-llibboost_filesystem/4

Не очень понимаю как реализовать вторую рекомендацию

Evgenii Legotckoi
 • 15 грудня 2023 р. 11:07

По существу выглядит так, что нужно добавить ещё одну строку;

LIBS += -LC:/path/to/winsock2/lib -lWS2_32

Вот только у вас ещё должна быть эта библиотека winsock2 скачана и находится по этому пути. Но я с таким не сталивался в принципе.

G
 • 18 грудня 2023 р. 21:01

Для решения твой проблемы добавь в файл .pro строчку "LIBS += -lws2_32" она решит проблему , лично мне помогло.

Коментарі

Only authorized users can post comments.
Please, Log in or Sign up
1
 • 12333
 • 18 липня 2024 р. 12:34

Qt - Тест 001. Сигналы и слоты

 • Результат:63бали,
 • Рейтинг балів-1
1
 • 12333
 • 18 липня 2024 р. 12:25

C++ - Тест 005. Структуры и Классы

 • Результат:50бали,
 • Рейтинг балів-4
AM

C++ - Тест 005. Структуры и Классы

 • Результат:33бали,
 • Рейтинг балів-10
Останні коментарі
d
dblas505 липня 2024 р. 18:02
QML - Урок 016. База даних SQLite та робота з нею в QML Qt Здравствуйте, возникает такая проблема (я новичок): ApplicationWindow неизвестный элемент. (М300) для TextField и Button аналогично. Могу предположить, что из-за более новой верси…
k
kmssr09 лютого 2024 р. 02:43
Qt Linux - Урок 001. Автозапуск програми Qt під Linux как сделать автозапуск для флэтпака, который не даёт создавать файлы в ~/.config - вот это вопрос ))
АК
Анатолий Кононенко05 лютого 2024 р. 09:50
Qt WinAPI - Урок 007. Робота з ICMP Ping в Qt Без строки #include <QRegularExpressionValidator> в заголовочном файле не работает валидатор.
EVA
EVA25 грудня 2023 р. 18:30
Boost - статичне зв&#39;язування в проекті CMake під Windows Ошибка LNK1104 часто возникает, когда компоновщик не может найти или открыть файл библиотеки. В вашем случае, это файл libboost_locale-vc142-mt-gd-x64-1_74.lib из библиотеки Boost для C+…
J
JonnyJo25 грудня 2023 р. 16:38
Boost - статичне зв&#39;язування в проекті CMake під Windows Сделал всё по-как у вас, но выдаёт ошибку [build] LINK : fatal error LNK1104: не удается открыть файл "libboost_locale-vc142-mt-gd-x64-1_74.lib" Хоть убей, не могу понять в чём дел…
Тепер обговоріть на форумі
BlinCT
BlinCT25 червня 2024 р. 08:00
Нарисовать кривую в qml Всем привет. Имеется Лист листов с тосками, точки получаны интерполяцией Лагранжа. Вопрос, как этими точками нарисовать кривую? ChartView отпадает сразу, в qt6.7 появился новый элемент…
Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi24 червня 2024 р. 22:11
добавить qlineseries в функции Я тут. Работы оень много. Отправил его в бан.
BlinCT
BlinCT05 травня 2024 р. 12:46
Написать свой GraphsView Всем привет. В Qt есть давольно старый обьект дял работы с графиками ChartsView и есть в 6.7 новый но очень сырой и со слабым функционалом GraphsView. По этой причине я хочу написать х…
Evgenii Legotckoi
Evgenii Legotckoi02 травня 2024 р. 21:07
Мобильное приложение на C++Qt и бэкенд к нему на Django Rest Framework Добрый день. По моему мнению - да, но то, что будет касаться вызовов к функционалу Андроида, может создать огромные трудности.
IscanderChe
IscanderChe30 квітня 2024 р. 11:22
Во Flask рендер шаблона не передаётся в браузер Доброе утро! Имеется вот такой шаблон: <!doctype html><html> <head> <title>{{ title }}</title> <link rel="stylesheet" href="{{ url_…

Слідкуйте за нами в соціальних мережах